با کدتخفیف به صرفه تر خرید کنید

برای یک خرید به صرفه میتونید از کدتخفیف استفاده کنید. برای اینکار کافیه هنگام خرید کد مربوطه رو در قسمت مشخص شده ثبت کنید. با اینکار به مقدار کدتخفیف ارائه شده از طرف ما از مبلغ فاکتور شما کسر میشود.

کد تخفیف های دائمی:

  • کد تخفیف خرید اول: offcctv
  • کد تخفیف بالای 10میلیون تومان: 10M-offcctv
  • کد تخفیف بالای 20میلیون تومان: 20M-offcctv
  • کد تخفیف بالای 30میلیون تومان: 30M-offcctv

برای استفاده از کد تخفیف کافیست کد موردنظر را کپی نموده و در محل مشخص شده ی صورتحساب ثبت نمایید.